Vedení vesnice má s tamními budovami velké plány, cílem je místo zatraktivnit a více zpřístupnit místním lidem, turistům i poutníkům. Jejich uskutečnění si ale vyžádá nemalé investice – odhadují se až na sto milionů korun. „Práce bude ještě hodně,“ nezastírá starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Pohnutá historie

Stavba trinitářského kláštera (kláštera řádu Bosáků Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců – zkráceně trinitářů) v Zašové začala vznikat při novostavbě kostela Navštívení Panny Marie v roce 1725. Trinitáři však v Zašové působili jen necelých šedesát let, než císař Josef II. roku 1783 jejich řád zrušil.

„Později zde byly například dílny. S gobelínkou tady začínal i pan Schlattauer, než se přestěhoval do Valašského Meziříčí. V klášteře poté působily sestry Františkánky, které tady založily sirotčinec a nakonec sestry de Notre Dame, které musely odejít po komunistickém převratu,“ líčí pohnutou historii místa Kubrický.

Po sametové revoluci byla snaha klášter znovu nabídnout sestrám de Notre Dame, v jejich možnostech už ale nebylo areál převzít a spravovat. Připadl proto státu. Naposledy v klášteře sídlil domov pro muže s mentálním postižením provozovaný Zlínským krajem. Klienti domov opustili po transformaci sociálních služeb v roce 2015.

„My jsme poté požádali, aby nám kraj areál zdarma předal, protože taková možnost existovala. Od té doby jej postupně rekonstruujeme,“ říká Kubrický.

Jako první přišla na řadu klášterní zahrada a úprava jedné z budov – bývalé školy – na takzvaný Komunitní dům seniorů. Krásná cihlová budova je nejmladší ze staveb v areálu, stojí samostatně a jediná není památkově chráněná. „Vzniklo v ní dvanáct bytů pro seniory,“ připomíná starosta.

Zahradu zkrášlila křížová cesta

Z iniciativy několika místních občanů byl po sedmdesáti letech obnoven také spolek Matice zašovská, jehož členové také usilují o to, aby se klášteru dostalo odpovídající obnovy a vhodného využití. Jedním z posledních počinů, o který se Matice zašovská zasloužila, je letos zpřístupněná křížová cesta umístěná v klášterní zahradě.

Jednotlivá zastavení, financovaná soukromými donátory, jsou tvořena kombinací surového železného kříže a jemné malby na skle. Na každém ze 14 zastavení je QR kód odkazující na krátké rozjímavé texty. Tvůrcem návrhu je architekt Libor Sošťák, obrázky na sklo nakreslili absolventi Uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí.Klášterní zahradu nechala obec revitalizovat před několika lety s využitím evropské dotace.

„Vysadili jsme tam krajové odrůdy ovocných dřevin, vyčistili jsme rybník, který je tam už z doby trinitářů. Jsou tam také bylinkové záhonky, teď se tam pasou poníci. Je to místo, kam se i místní naučili chodit,“ pochvaluje si Jiljí Kubrický.

Ubytování, kuchyně i malé muzeum

Největší kus práce ale obec teprve čeká. Vedení vesnice má v rukou stavební povolení na rekonstrukci kláštera. Probíhat bude postupně a bude velmi nákladná.

„Částka se pohybuje kolem sto milionů korun. Budeme postupně hledat prostředky, obec si zřejmě vezmi i úvěr, chceme využít také dotací,“ říká starosta Zašové.Klášter má podle něj svého genia loci a potenciál přilákat do Zašové poutníky i turisty.

„Je to jedna z nejcennějších budov, které v obci máme. Chtěli bychom, aby zde pro poutníky i turisty vzniklo ubytování a kuchyně. Aby zde mohli strávit více času a vyrážet také do okolí. Zašová je blízko Rožnova i Valašského Meziříčí, máme tady cyklostezku, je tady na co se podívat, jsou tu možnosti sportovního vyžití,“ vyjmenovává Kubrický.

Počítá se také se vznikem menšího muzea v prvním patře kláštera, které bude připomínat trinitáře a historii místa i Zašovou jako takovou. Své využití například pro kulturní či společenské akce budou mít také sály v přízemí.