„Objekt ustoupí novým záměrům využití prostoru, v němž se nachází. V brzké budoucnosti do těchto míst bude částečně zasahovat odstavná plocha pro autobusy včetně přístupové komunikace do plánovaného parkovacího domu a částečně přeložená železniční vlečka vedoucí do areálu Lesů a statků Tomáše Bati,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že demoliční práce dohromady zaberou dva měsíce.

V tomto týdnu přichází na řadu jihovýchodní polovina stávající výpravní budovy vlakového nádraží, jejíž demolici má na starosti Správa železnic. Jde o část, která se nachází blíže vsetínské poliklinice a autobusovému nádraží.

Bourací práce se dotknou také venkovního průchodu ke kolejišti směrem od Nádražní ulice.

„Tři týdny trvající demolice si vyžádá uzavření chodníku podél výpravní budovy a také přístupové trasy ve směru od polikliniky. Přístup ke kolejišti zůstane nadále možný skrze hlavní halu výpravní budovy,“ upozornila vsetínská radnice.

Po demolici se bude kopat jáma

Po dokončení demolice začne Správa železnic od dubna v uvolněném prostoru hloubit jámu pro stavbu nového dopravního terminálu s podchodem, který posléze povede i pod kolejištěm s vyústěním v areálu bývalé Delty Na Lapači a na druhé straně pod Nádražní ulicí s vyústěním v podzemním parkovišti pod Náměstím Jarmily Šulákové.

Část podchodu vedoucí od nádražní budovy po Lapač přitom bude financovat Správa železnic a část od nádražní budovy do podzemního parkoviště město Vsetín.

„Se stavbou podchodu v režii města počítáme od podzimu letošního roku,“ doplnil starosta Růžička.

Další stavební činnost související s přeměnou přednádraží a zanádraží zahájí Správa železnic v dubnu na kraji sídliště Rokytnice. Mezi ulicemi Na Lapači a Okružní pod obchvatem Vsetína (silnice I/57) začne stavět most přes potok Rokytenka.

„Ten bude součástí nového silničního přivaděče do zanádražního prostoru, vedoucího od budoucí okružní křižovatky u polyfunkční budovy Kotovo na silnici I/69, tedy výpadovce na Zlín,“ upřesnil starosta.

Stavba zmíněného mostu má být hotová letos v srpnu. Stejně tak by měla být do tohoto termínu dokončena stavba silnice a mostu přes Rokytenku, vedoucího v těsné blízkosti železniční trati mezi ulicemi Štěpánská a U Křivačkárny.

Investorem rozsáhlé rekonstrukce vsetínského vlakového nádraží je Správa železnic. Vybudování nového dopravního terminálu, úprava kolejiště, stavba parkovacího domu a další stavební práce si vyžádají investici přesahující tři miliardy korun. Na přeměně přednádražního a zanádražního prostoru se finančně podílí také město Vsetín, které počítá se zhruba čtvrtmiliardovou investicí.