Domy zvláštního určení pro seniory má už jen Vsetín

Radnice vlastní 171 bytů o velikosti 1+kk a 87 bytů 2+kk v ulicích Pod Žamboškou, Tyršova a Ohrada. Nájemníci platí městu nájemné a služby spojené s užíváním. Kdo chce v domech zvláštního určení bydlet, musí si podat žádost na odbor sociálních věcí vsetínského Městského úřadu.

„Podmínkou, abychom někoho zařadili do pořadníku je, aby měl trvané bydliště ve Vsetíně, pobíral starobní či invalidní důchod, neměl dluhy vůči městu a doložil vyjádření praktického lékaře, že zdravotní stav mu umožňuje samostatné bydlení při využití pečovatelské služby v rozsahu,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí Alena Beková.

Pořadí určují úředníci města

Pořadí žadatelů určují úředníci, největší naději na bydlení mají lidé, kteří chtějí využívat pečovatelskou službu a opouštějí městský byt. „Pořadník sestavujeme na půl roku a schvalují ho radní po konzultaci se sociální komisí,“ řekla Beková s tím, že o přednostním uspokojení žádosti o bydlení v domě zvláštního určení mohou rozhodnout radní jen v nejnaléhavějších případech.

Valašskomeziříčská radnice vlastnila donedávna dům s chráněným bydlením, který převzala od Zlínského kraje, který se chtěl objektu a jeho správy zbavit. Město objekt v Tolstého ulici ale pronajalo. „Současným správcem je firma Aval, v pětašedesáti bytech nadále žijí senioři, ale už bez sociálních služeb,“ uvedla vedoucí odboru majetkové správy meziříčské radnice Alena Schattke.

Důchodci, kteří by chtěli v domě bydlet, mohou požádat o pronájem. Bezplatné formuláře jsou k vyzvednutí na městském úřadě v Soudní ulici v kanceláři číslo 304. „V současné době ale není žádný byt volný, upozornila bytová referentka radnice Ilona Grossmannová. Žádosti zařazuje město do pořadníku.

Město přiděluje i byty, které jsou v penzionu v ulici J. K. Tyla. Je jich tam sedmadevadesát bez nabídky pečovatelské služby.

V případě, že důchodci ve Valašském Meziříčí potřebují pomoc, mohou si služby objednat u tamní pobočky Diakonie, která sídlí ve Vrbenské ulici. „V našem městě existují sociální služby, které seniorům a lidem s postižením pomohou přímo v bytě. Jde zejména o pečovatelskou službu a osobní asistenci,“ připomněla ředitelka meziříčské Diakonie Dobromila Krupová.

V Rožnově službu zajišťuje charita

Dále jsou v Meziříčí služby denního stacionáře, kam je možné klienta denně vozit. „Poskytujeme také zdravotní ošetřovatelskou službu v domácnosti, kterou na doporučení lékaře zajišťují zdravotní sestry,“ popsala Krupová.

Rožnov pod Radhoštěm domy zvláštního určení nejen nevlastní, ale zařízení podobného typu ve městě zcela chybí. Sociální služby Vsetín spravují domov pro seniory v Záhumenní ulici, ten ale nahrazuje domov důchodců. „Naše zařízení slouží lidem nad šedesát let, těch je u nás ubytováno přes dvě stě. Charita ale poskytuje seniorům pečovatelskou službu na vyžádání přímo v jejich domovech,“ vysvětlila Marie Pavlíková z rožnovského domova pro seniory.