Správa železnic zase plánuje ještě letos zbourat východní částí výpravní budovy vlakového nádraží, aby se uvolnil prostor pro zahájení stavby nového dopravního terminálu.

Přístavba sportovní haly, v níž kdysi mimo jiné v minulosti sídlil i noční klub, v posledních letech nebyla využitá a postupně chátrala.

V její těsné blízkosti však vede přístupová silnice z městské části Rokytnice do průmyslového areálu společností Dřevo Trust, ČD Cargo a Partr.

Podle sdělení radnice se s touto komunikací při přestavbě vlakového nádraží a okolních ploch počítá jako s jednou ze dvou strategických spojnic zanádražního prostoru s budoucí okružní křižovatkou na silnici I/69 (výpadovka na Zlín).

„Proto by také měla mít odpovídající konstrukční vlastnosti, které nyní postrádá. Zejména je nutné rozšířit odbočovací oblouk kolem sportovní haly. V linii takto rozšířené komunikace stála právě nevyužívaná přístavba, kterou jsme nechali zbourat,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Stávající most na silnici III. třídy v údolí Vranča v Novém Hrozenkově je v nevyhovujícím stavu. Ředitelství silnic Zlínského kraje místo něj postaví nový za 19 milionů.
Ve Vranči budují nový most za devatenáct milionů korun

K zemi se poroučela také nedaleká budova bývalé sauny, která tak uvolnila místo pro stavbu druhé přístupové komunikace do zanádražního prostoru.

Na demoliční práce má navázat samotná rekonstrukce vlakového nádraží a přeměna přednádražního a zanádražního prostoru.

„Běží výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením realizace počítáme letos v říjnu, s ukončením v prvním čtvrtletí 2025,“ informovala Radka Pistoriusová, tisková mluvčí Správy železnic (SŽ), investora rekonstrukce vlakového nádraží.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,2 miliardy korun.

Zastaralé vsetínské vlakové nádraží získá díky rekonstrukci nová zastřešená bezbariérová nástupiště. Výpravní budovu čeká demolice a nahradí ji moderní dopravní terminál, který bude integrovat železniční a silniční dopravu.

Proto se počítá také s přesunem nedalekého autobusového nádraží do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Výjezd z něj povede po nové silnici, která se napojí na ulici Nádražní v místě nově vybudované okružní křižovatky u polikliniky.

Prostor za nádražím se změní

Výraznou proměnou projde také zanádražní prostor, tedy lokalita bývalé Delty, Lapače a části sídliště Rokytnice. Prostor bude s dopravním terminálem, nástupišti, ale také podzemním parkovištěm ve Smetanově obchodní galerii (a výstupem na Náměstí Jarmily Šulákové) propojený podchodem vedoucím pod kolejištěm.

Vyústí v areálu bývalé Delty, kde plánuje město stavbu záchytného parkoviště. Soukromý investor pak připravuje v jeho sousedství rezidenční bytovou a komerční výstavbu.

„Areál bývalé Delty bude propojený s výpadovkou na Zlín komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku,“ přiblížil starosta Růžička.

V sousedství polyfunkční budovy Kotovo v Rokytnici se tato nová cesta napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky.

Nádraží ve Valašském Meziříčí v únoru 2020
Vlaky z Hustopečí do Valašského Meziříčí jezdí dvojnásobnou rychlostí

Ta je součástí stavby zvané rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Jedná se o stavební úpravy nebezpečné křižovatky nad benzinovou čerpací stanicí Shell u nájezdu na obchvat Vsetína. ŘSD získalo letos na jaře potřebné stavební povolení a ještě v tomto roce se chce pustit do přípravných prací.

„Jejich zhotovitele již jsme vybrali. Přípravu území zahájíme už na podzim. Půjde o kácení dřevin a skrývku ornice,“ potvrdila nedávno mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

S přestavbou vsetínského nádraží souvisí ještě další změny v centru města. Stávající železniční přejezdy na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská se zruší, nahradí je jeden podchod. Zmíněné ulice pak propojí nová silnice s chodníkem a novým mostem přes Rokytenku vedoucí podél železniční trati.

Práce na stavbě této komunikace mají přijít na řadu už v letošním roce. Spolu s tím plánuje SŽ letos zbourat východní částí výpravní budovy vlakového nádraží, aby se uvolnil prostor pro zahájení stavby dopravního terminálu.

Ještě do konce roku mají být zahájeny také práce na vybudování příjezdové komunikace do v úvodu zmíněného průmyslového areálu v zanádražním prostoru včetně odstranění stávajícího nevyhovujícího mostu přes náhon od ulice Na Lapači a vybudování nového.