„Mimo to se budeme zabývat otázkami velkochovů hospodářských zvířat v našem správním obvodu a plánem ochrany kulturních památek,“ sdělil tajemník bezpečnostní rady Václav Zelenka.

Její členové by měli rovněž schválit plán práce tohoto orgánu na příští rok, včetně objemu finančních prostředků, určených pro oblast krizového řízení.
Posoudí také, pro které objekty bude nutné zpracovat plány krizové připravenosti.