Přihřívají si tak polívčičku na tom, že současné radniční koalici se opět nepodařilo záměr, o němž se ve městě mluví již přes padesát let, takzvaně dotáhnout do konce. Je tak jisté, že o výstavbě nového sportoviště dostanou možnost rozhodovat právě zastupitelé, kteří vzejdou z blížících se komunálních voleb.

Jestli jde o líbivý předvolební tah či skutečný zájem na tom, postavit ve městě novou víceúčelovou halu, se názory obyvatel různí. „Takové zařízení je ve městě potřeba jako sůl. Osobně v tom proto nějakou vypočítavost nespatřuji. Strany jen využívají stav věci. I když je fakt, že se jim to asi v tomto období náramně hodí," řekl redakci Valašského deníku Meziříčan Jaroslav Pospíchal.

Ne všichni obyvatelé města ale předvolební rétoriku valašskomeziříč­ských stran a hnutí vnímají stejně. „Takových slibů již bylo. Příchodem slibotechen na radnici a do zastupitelstva se ale mnohé změnilo. Všechno vlastně ne. Slova a sliby zůstaly," vyjádřil se Daniel Kovář.

Hala již dlouhá léta schází především místním sportovním klubům. Lidé ale volají i po místě, kde by mohly být pořádány například také koncerty. Stávající radní ještě stihli schválit zpracování urbanisticko-architektonické studie. Ta má ukázat, kde by bylo nejvhodnější stavbu umístit a jak by mohla vypadat. Rozhodnout o tolik potřebné multifunkční sportovní hale, však budou moci až noví zastupitelé.

Varianty, kde by hala mohla stát, se nabízejí čtyři. Ve hře je prostor bývalých vojenských kasáren, sportovní areál v jejich těsném sousedství nebo plocha za halou Čerozu. Možná je i rekonstrukce a rozšíření školní tělocvičny v Palackého ulici. „Výsledky studie budou ale známy až v prosinci," pověděl valašskomeziříčský místostarosta Jiří Pernický (NEZ).

Finanční náklady na výstavbu haly jsou odhadovány na desítky milionů korun. Vzhledem k nedostatku dotačních titulů by ji ale musela radnice financovat z městského rozpočtu.

Jedinou výjimku v tomto směru tvoří přestavba tělocvičny zmiňované školy.

„V tomto případě by podstatnou část nákladů mohl převzít kraj, který je jejím zřizovatelem," uvedl místostarosta.

Pokud by nové zastupitelstvo na stavbu multifunkční haly kývlo, bude v příštím roce následovat příprava projektové dokumentace.

Stavět by se pak mohlo začít v roce 2016.

Po novém multifunkčním zařízení ve městě volají především sportovci.

Například místní házenkářský klub je v regionu raritou. Zůstává jediným v kraji, který musí trénovat a hrát svá utkání výhradně pod širým nebem.

„Je ostudou města, že zde pořádná hala stále chybí. Talentované děti nám kvůli tomu utíkají například do Zubří nebo Rožnova," vysvětlil Zdeněk Škrobák, jednatel házenkářského oddílu.

Jiný náhled má na problém trenér Košíkářského klubu Valašské Meziříčí Petr Nachtmann.

Také on by sice novou halu ve městě přivítal. Rovněž on se domnívá, že městu multifunkční objekt schází. „Otázkou je ale jeho využitelnost. Bude město provoz dotovat? Zejména menší oddíly zřejmě nebudou schopny si tady bez pomoci města tréninkové hodiny zaplatit. Halu ano, ale musí být jasno, za jakých podmínek bude provozována. Chod takového objektu je velice nákladný," upozornil basketbalový trenér.

Na absenci uvedeného zařízení upozorňují nejen sportovci.

Volají po něm rovněž lidé organizující kulturní život ve městě. Sloužit by podle nich mohla například k pořádání koncertů.

„Velké hlediště i jeviště ve Valašském Meziříčí schází. Pokud bude hala ve městě stát, jistě se vynasnažíme hledat cesty, jak ji pro pořádání kulturních akcí využívat," pověděl Valašskému deníku tiskový mluvčí Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí Ondřej Smolka.

Myšlenky na vznik sportovní haly se ve městě poprvé objevily v roce 1959. Další záměry na výstavbu byly vynořeny i v letech 1999 a 2006. Radnice však prozatím pokaždé upřednostnila jiné investice. Podněty pro zahájení prací vzešly od obyvatel města. Absenci haly zařadili mezi deset největších problémů města.