Akademický malíř Jožka Baruch se narodil v Krásně, které je dnes částí Valašského Meziříčí, v rodině železničního zřízence jako nejmladší z pěti dětí. Už ve dvou letech mu zemřela maminka, v pěti letech, po smrti otce, osiřel úplně. Vyrůstal u prarodičů na Juřince.

V Novém Jičíně se začal učit malířem pokojů, poté tiskařem a nakonec řezbářem. Po pestrých učednických letech přešel do Valašského Meziříčí na Státní odbornou školu pro zpracování dřeva, kterou absolvoval jako figurální a ornamentální řezbář.

Později se přihlásil na pražskou umělecko-průmyslovou školu na obor malířství k profesoru Dítětovi, do třetího ročníku k profesoru Kyselovi do oddělení ornamentální malby. První světová válka přerušila jeho studia, která dokončil se zaměřením na malbu a grafiku.Dřevorytec Jožka Baruch

„Grafika, a z ní zejména dřevoryt, se pak stala Baruchovou nejvýznamnější, ba takřka jedinečnou výrazovou formou," řekl o výtvarníkově tvorbě historik umění Tomáš Mikulaštík.

„Také jeho obrazy a kresby jsou pojednány zřetelně graficky. Dokonce i jeho gobelíny mají charakteristický liniový styl a přesně vymezené barevné plochy, typické pro jeho dřevoryty," vysvětlil Tomáš Mikulaštík.

Jožka Baruch se zabýval především takzvanou užitou grafikou, do níž patří plakát, reklamní tiskovina, výtvarný návrh, úprava a ilustrace knih.

Vedl kreslířské, řezbářské a soustružnické kurzy, působil v několika redakcích uměleckých časopisů a cele se věnoval kresbě a grafice.

Zdrojem jeho inspirace byl dětský svět a literatura. Velká část jeho díla je nějak spjata s knihou, zabýval se knižními ilustracemi, návrhy obálek, vytvářel ex libris. Častou inspiraci nalézal v díle Petra Bezruče.

Josef „Jožka" Baruch zemřel 22. listopadu 1966 v Praze, kde prožil většinu života.

Jeho ostatky jsou uloženy na krásenském hřbitově.Jožka Baruch

KOMORNÍ VÝSTAVA V ZÁMKU KINSKÝCH

Dílo významného umělce si mohou v těchto dnech zájemci připomenout v přízemí zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Komorní výstava nabízí průřez Baruchovou rozsáhlou grafickou a ilustrátorskou tvorbou. Nechybí jeho bibliofilie a sběratelsky oblíbená ex libris. „Mezi převážně dvourozměrnými díly mají své místo i dřevěné hračky a dekorativní předměty malované jeho rukou," uvedla kurátorka výstavy Kamila Valoušková.

Návštěvníci expozice mohou také využít inspirace Baruchovým dílem tvůrčím způsobem, a to přímo na místě v typografickém koutku.

Výstava nazvaná Jožka Baruch Valašsko navždy potrvá v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí do 18. září.