Dlouhodobě neuspokojivé hospodářské výsledky meziříčské společnosti Městská prádelna a čistírna vedou tamní radnici jako jejího vlastníka k úvahám o privatizaci. K ní by mělo dojít zřejmě v příštím roce, zaměstnanci se obávají propouštění.

Dohady o prodeji a následném možném zániku prádelny a čistírny vzbuzují u čtyřiceti zaměstnanců značné obavy. „Všichni máme strach. Průměrný věk zaměstnanců je pětačtyřicet let a hlavně ženy by už měly problém sehnat novou práci,“ řekl s obavami dvaapadesátileý údržbář Josef Kopecký, který je členem dozočí rady společnosti.

V podniku pracuje více než deset let. „Prádelna i čistírna se už jakž takž rozeběhla a byla by škoda, kdyby z nich vznikly třeba sklady,“ dodal.
Spádovou oblastí akciové společnosti je zhruba šedesátikilometrový okruh zařízení a institucí kolem Valašského Meziříčí.

„Nabízíme pro ně veškeré služby od praní prádla a chemického čištění až po poradenství při nákupu prádla a osobního oblečení,“ připomněl ředitel společnosti Milan Pšenica.

Během uplynulých osmi let investovala společnost do strojního vybavení téměř deset milionů korun. Zakoupen byl starší prací stroj Voss Archimédia, který umožnil vysokou úsporu vody, páry, elektrické energie a zároveň snížení počtu pracovníků.

„Postupem času jsme začali obnovovat stávající technologii nákupem nového čistícího stroje a pracích strojů, kompresoru a dalších zařízení, která snižují náklady společnosti,“ vysvětlil ředitel.

O možném zániku meziříčské prádelny a čistírny nechtějí obyvatelé města ani slyšet. „Byla by to pěkná ptákovina. Kam bychom pak jezdili s oblečením do čistírny?Na tu naši už jsme zvyklí,“ rozhořčila se maminka tří dětí Helena Gajdůšková.

Vedení města nicméně o privatizaci společnosti skutečně uvažuje. „Hledáme strategického partnera. Zabývat se jí budeme na zasedání rady města osmnáctého prosince. Dojít by k ní mohlo v prvním kvartálu příštího roku,“ potvrdil starosta Jiří Částečka.

„K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli dlouhodobě neuspokojivým hospodářským výsledkům této akciové společnosti,“ konstatoval starosta. Prádelna by měla být privatizována teprve po schválení zastupitelstvem města.