Téměř 90 procent z pořizovací sumy pokryje dotace z Evropské unie a ze státního rozpočtu, zbývající část doplatí hejtmanství.

Elektromobily nahradí stávající vozy využívané pracovníky zmíněných sociálních služeb, které jsou často na hranici své životnosti. V provozu jsou už patnáct až dvacet let.

„Nevyhovují požadavkům kvalitní a flexibilní péče a navíc jsou energeticky vysoce náročné, což představuje neudržitelnou strategii. Tímto projektem chceme zahájit obnovu vozového parku v sociálních službách způsobem, který je ekologický a vhodný pro městský provoz,“ vysvětlila Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana pro sociální resort a oblast životního prostředí.

Nové elektromobily budou sloužit například pro rozvážení obědů.

„Ale také při obstarávání osobních záležitostí klientů, při jejich zájmových aktivitách, vzdělávání a zajišťování kontaktu se společenským prostředím. Jeden z pěti vozů bude upraven pro přepravu imobilních,“ upřesnila náměstkyně Ančincová.