Brány rozestavěného krytého bazénu se včera úderem dvanácté hodiny otevřely nejprve novinářům, o dvě hodiny později i široké veřejnosti. Prohlídku, jíž se účastnili i zástupci města, vedl ředitel divize Technologie společnosti Skanska Jiří Čadek. „Loni jsme se museli vypořádat se složitými geologickými poměry, zasypaným mlýnem a mlýnskými náhony a také sopakovaným zaplavováním staveniště povrchovou vodou. Vpolovině roku to vypadalo, že se skluz podaří dohnat, ale nastaly potíže skonstrukční částí stavby. Na ně navázaly nutné změny vkonstrukci střechy a vedení vzduchotechniky a elektroinstalace,“ popsal. Vsoučasnosti již byly všechny problémy stechnickou dokumentací vyřešeny a nic nebrání tomu, aby se práce na stavbě rozběhly opět vplné míře. Na dotaz Deníku, zda neplánované potýkání se spotížemi a následné zdržení výstavbu objektu prodraží, odpověděl Čadek, že nikoliv.

Stavebníci i zástupci města doufají, že se bazén podaří dokončit do konce tohoto roku. Dílo se bude postupně předávat po ucelených částech, tak aby vlistopadu mohl začít zkušební provoz. „Chtěli jsme, aby občané měli bazén kdispozici vpolovině tohoto roku. To ale není reálné. Nicméně věřím, že vkrásném prostředí nového bazénu oslavíme letošní Vánoce,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka, podle něhož se vzáří uskuteční další den otevřených dveří, aby veřejnost mohl porovnat, jak práce pokročily.