Tento projekt měl za cíl doplnit školní výuku osobnostněsociální výchovy a hlavně posílit vztahy v třídním kolektivu. V pondělí odjela na třídenní pobyt v Hutisku-Solanci 6. B, kterou ve středu vystřídala 6. A. Obě naše třídy plnily nejrůznější úkoly.

Pestrý program


Hráli jsme scénky, předváděli pantomimu, kreslili sami sebe i důležité okamžiky svého života, psali jsme vzkazy pro své spolužáky, odhadovali osobnosti, hráli jsme zábavné hry a prováděli řadu dalších aktivit. Díky tomu jsme lépe poznali nejen sami sebe, ale také své spolužáky, naučili jsme se komunikovat v nejrůznějších situacích, naslouchat druhým, tolerovat cizí názory a také pracovat v týmu.

Každý den jsme si zpestřili procházkou do krásně zasněžené přírody. Nesměla chybět soutěž ve stavění soch ze sněhu ani diskotéka s vyhlášením nejlepšího tanečního páru.

Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva sauny. Během pobytu jsme si užili spoustu legrace. K vytvoření dobré nálady přispěly také paní učitelky J. Bernátková, M. Chmelařová a M. Martinková, kterým patří naše poděkování. Co říct na závěr? Pobyt byl super a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.