Získají peníze zejména na nákup nepromokavých bund, ochranných pracovních helem a rukavic.

„Obdrželi jsme celkem třicet čtyři žádostí o podporu. Komise jich nakonec vybrala pět. Podporu směřujeme k těm jednotkám SDH, které mají prokazatelný nedostatek ve vybavení, což je limituje v zásazích,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vedle hasičů z Horní Bečvy obdrží podporu také hasiči z obcí Štěpánovice, Žeravice, Jankovice a Opatovice.

Grant pro sbory dobrovolných hasičů vyhlásilo Povodí Moravy v srpnu. Všechny vybrané sbory odůvodnily své žádosti naléhavostí pořízení daného vybavení.

„Nejčastěji sbory žádaly o zakoupení obuvi, ochranných helem, nepromokavých pláštěnek a ochranných rukavic,“ shrnul Gargulák.

Zároveň zdůraznil, že Povodí si spolupráce s dobrovolnými hasiči velmi váží.

„Úzce s námi spolupracují při povodních i při odstraňování následků havárií na vodních tocích,“ vysvětlil Gargulák.