Krojované procesí se vydá městem se sochou svaté Anny a za zpěvu poutních písní do Dřevěného městečka skanzenu krátce před jedenáctou hodinou dopoledne. Nedělnímu procesí ale bude předcházet už ve čtvrtek mše k poctě svaté Anny, které je kostel v Dřevěném městečku zasvěcen. Začne v osmnáct hodin přímo v kostele svaté Anny v Dřevěném městečku.

V neděli bude areál skanzenu s nabídkou pouťového zboží otevřen od devíti hodin, mše svatá v římskokatolickém farním kostele Všech svatých nedaleko rožnovského náměstí bude sloužena o půl hodiny později. Řazení krojovaného procesí se sochou svaté Anny začne po mši kolem tři čtvrtě na jedenáct, za zpěvu poutních písní se pak jeho účastníci vydají do muzea v přírodě. Procesí bude zakončeno svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně, na něž naváže žehnání restaurované barokní křížové cesty z rožnovského farního kostela.

V odpoledním programu bude vyhrávat dechová hudba Rožnovanka, v Komorním amfiteátru vystoupí dětský pěvecký sbor Melódia. O půl třetí odpoledne pak mohou zájemci vyslechnout koncert nazvaný Varhanní variace na nových varhanách, posvěcených v červnu letošního roku arcibiskupen Janem Graubnerem.