„Dovybavení nemocnice magnetickou rezonancí bylo dlouhodobě plánováno, vyřešit se musely finance a prostory. Provoz by měl být zahájen v polovině roku 2023,“ řekla ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Lidé ze Vsetínska museli dosud za vyšetřením dojíždět do okolních nemocnic.

„Magnetická rezonance tak zlepší dostupnost této dosud chybějící moderní vyšetřovací metody pro pacienty z regionu,“ dodala náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová.