Jejich zanedbání však může přinést závažné komplikace. Jedním z nich je například otázka, jak správně naložit s potravinami, kontaminovanými záplavovou vodou. Ta totiž může být zdrojem nejrůznějších nákaz.

„Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly z žump a čističek odpadních vod, například dysenterii a vodou kontaminovanou výkaly zvířat. Zde přichází v úvahu třeba leptospiróza či tularémie. Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží, záděrami nebo oděrkami,“ informoval mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Váhání nad tím, co a zda vůbec vyhodit, není tedy na místě.

„Zlikvidujte všechny potraviny vystavené zátopové vodě, jakákoliv otevřená a neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a dále všechny potravin neuzavřené hermeticky,“ uvedl dále Sršeň. Ani vakuové balení však není bez rizika. „Nezaručuje totiž hermetické uzavření, při manipulaci s takovouto potravinou může dojít k poškození obalu. Spotřebitel to nemusí vůbec poznat,“ poznamenala vedoucí odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZK) Eva Sedláčková.

K likvidaci by mělo dojít také u chlazených potravin, zejména masných a mléčných výrobků, které byly více než čtyři hodiny vystaveny teplotě vyšší než šest stupňů Celsia. Zmražené potraviny by se neměly nacházet mimo mrazící zařízení déle než dvě hodiny.

„V důsledku toho u nich hrozí zaplísnění a množení mykotoxinů. Rizikové jsou z tohoto hlediska především sypké potraviny, jako je mouka nebo strouhanka, luštěniny, cereálie a podobně,“ sdělila mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Martina Šmídtová.

Dodala rovněž, že využít lze pouze konzervy a to jedině za předpokladu, že budou pečlivě očištěny a desinfikovány. I tak je však nutné věnovat pozornost tomu, zda obal není nikde poškozen nebo deformován a jestli potravina uvnitř nevykazuje změny chuti, barvy nebo vůně.

Bez nebezpečí nejsou podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně prý ani zemědělské plodiny.

„Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole nejdříve po třech týdnech po skončení záplav,“ konstatoval Sršeň.

Pokud i přes veškerá hygienická opatření zpozorují osoby, které přišly do styku se záplavovou vodou, zdravotní problémy, neměly by odkládat návštěvu lékaře.

„Zejména pokud se vyskytne zvýšená teplota, zimnice, třesavka, bolesti hlavy a svalstva, zánět spojivek, trávicí potíže či zvýšená krvácivost, navštivte ihned lékaře a informujte ho, že jste se nacházeli v zatopeném prostředí,“ dodala Eva Sedláčková z KHS ZK se sídlem ve Zlíně.

Také obchodníci musí bezpodmínečně stáhnout z prodeje všechny potraviny, které přišly do styku s vodou ze záplav.

“Pokud se spotřebitelé na pultech prodejen setkají s potravinami, které vykazují známky poškození vodou, mohou podat podnět ke kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ uvedla mluvčí SZPI Martina Šmídtová.