Poslední práce se týkaly dvou na sebe navazujících úseků silnice III/4867. První o délce 165 metrů začíná v místě přechodu pro chodce u restaurace Harcovna.

„Vozovka zde byla frézována v tloušťce 100 milimetrů a ve stejné tloušťce byly položeny nové živičné vrstvy. Po obou stranách komunikace byl obnoven dvojřádek z žulových kostek,“ popsal práci silničářů mluvčí ředitelství Vojtěch Cekota.

Začátek druhého úseku se nachází v lokalitě U Křížku a jeho délka činí 322 metrů. Nyní zde silnice má sjednocenou šířku 6,5 metru s rozšířením v zatáčkách.

„Byla provedena kompletní konstrukce vozovky podél nového levostranného chodníku a obnoveny krytové vrstvy o celkové tloušťce 100 milimetrů v celé ploše komunikace. Na začátku úseku byl vybudován zastávkový pruh. Dále bylo obnoveno odvodnění vozovky příčným sklonem do uličních vpustí a svodidla na pravé straně komunikace,“ vyjmenoval Cekota.

Stavební práce měla na starosti firma Commodum z nedaleké Valašské Bystřice. Konečná cena za tuto zakázku činí zhruba 8,75 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce a s nimi spojená dopravní omezení začaly v červenci minulého roku. Stavba probíhala za částečné uzavírky a svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu.

„Průtah III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm jsme v minulých letech postupně rekonstruovali již v několika částech a tímto posledním úsekem bylo naše úsilí završeno. Jde o jednu z významnějších silnic III. třídy se značným dopravním zatížením. Motoristé z Rožnova pod Radhoštěm tuto trasu často využívají při cestách směrem na Soláň nebo do Velkých Karlovic,“ přiblížil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Upřesnil, že krajské ředitelství od roku 2008 rekonstruovalo na této silnici celkem šest silničních úseků a dva mosty v celkové délce bezmála tří kilometrů. Investiční náklady dosáhly dohromady částky více než 70 milionů korun.

Přestože silničáři už s opravami skončili, obyvatelé Tylovic a Hážovic budou muset stavební ruch ještě nějaký čas vydržet. Rožnovská radnice totiž dokončuje souběžnou významnou investici – výstavbu chodníku do těchto dvou místních částí.

„V roce 2023 nás čeká dokončení a zkolaudování poslední části chodníku. Přinese bezpečnost chodcům v úseku, kterým denně projede téměř devět tisíc aut,“ řekl ve svém novoročním projevu starosta Rožnova Jan Kučera.