Organizují letní a zimní tábory, rehabilitační a edukační pobyty pro děti a dospělé postižené astmatickým a alergickým onemocněním, diabetem, epilepsií rekvalifikační akreditované kurzy instruktorů sociální rehabilitace i odborné sociální poradenství, kurzy a semináře, specifické rehabilitační cvičení a vydávání odborných publikací.

Týden aktivit


V období od 15. do 22. října 2007 se vsetínská pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice stejně jako v minulých letech pokusila otevřít své aktivity široké veřejnosti a blíže ji seznámit se širokým spektrem činnosti.

Zároveň mohla realizovat pobytové akce v Luhačovicích, které byly naplněny přednáškami, výlety do okolí, rehabilitačním cvičením, (kupříkladu třífázové cvičení a plavání). Během roku uspořádalo sdružení výlety, přednášky a například i výstavu Zuberské krajky a soutěž Valašská heligonka.

Poděkování


Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří nám přispěli na naše akce. Velký dík patří manželům Petřekovým a jejich firmě z Halenkova. Celoroční projekt je financován z Fondu kultury Zlínského kraje.