Irisa Vsetín je klasickou firmou s šedesátiletou historií. Dnes zaměstnává přes tři sta lidí. „Z toho je polovina handicapovaných," uvedla vedoucí marketingu Lada Jelínková. Podle ní pracují tito zaměstnanci převážně v dělnických profesích. „Jsou velmi učenliví a trpěliví. Snažíme se sami vytvářet pro další i nové pracovní příležitosti," dodala Jelínková.

Umožňují vstup na otevřený trh práce

V jiném postavení je v tomto směru Diakonie ve Valašském Meziříčí. Její středisko, jako první na Valašsku, získalo před rokem zelenou pro rozjezd sociálního podniku. „Projekt nese název Palomino. Zapojili jsme se do něj na základě poptávky a na základě získaných zkušeností v zahraničí. Konkrétně v Holandsku," řekla ředitelka střediska Zdislava Odstrčilová.

Cíleně jsou tak zaměstnáváni zdravotně či sociálně znevýhodněné osoby. Realizace projektu zabraňuje jejich společenskému vyloučení.

V současné době jich ve Valašském Meziříčí pracuje osm. Pracují na běžný i zkrácený úvazek. Poskytované služby pokrývají širokou škálu. Od praní a žehlení prádla, hodinového manžela, přes vyzvedávání dětí ze školských zařízení, doprovody seniorů k lékaři, donášku obědů až po poslíčky, kteří úřadům či firmám doručují urgentní poštu. „Nás těší, že je o naše služby zájem. Naši zaměstnanci tak zažívají, i přes svůj handicap, pocit potřebnosti," pověděla Valašskému deníku vedoucí projektu Elena Stáňová.

S handicapovanými pracují i jinde

Práci s různě postiženými lidmi se v oblasti pracovních aktivit věnují i v Rožnově pod Radhoštěm. I když za zcela jiných podmínek a s jinými výstupy.

Jednou z organizací je Domov Kamarád. „U nás provozujeme sociálně terapeutické služby. Součástí je i nácvik pracovních dovedností. Přispíváme tak k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování sebevědomí uživatelů našich služeb," vyjádřil se pro Deník ředitel Domova Kamarád Petr Jelínek.

Lidé se tu věnují pletení košíků, keramice a dalším pracovním aktivitám. „Nejde však o výdělečnou činnost v tom pravém slova smyslu," dodal Jelínek.

Další, kdo se práci s handicapovanými věnuje je rožnovská Iskérka. Jde o centrum na podporu duševního zdraví. Jeho posláním je podpora dlouhodobě duševně nemocných a osob v psychické krizi. I tady je jednou z aktivit nácvik pracovních dovedností. „Vytvořit sociální podnik jsme se už pokoušeli. Zatím ale bezúspěšně. Této možnosti se však nevzdáváme," uvedla zástupkyně vedoucí Iskérky Alena Jbaili.