Ve Zlínském kraji bylo vloňském roce podáno čtyřiaosmdesát žádostí oadopci

„Zájem oosvojení mají většinou manželé, výjimečně jednotlivci, kteří nemají děti vlastní. Osvojením přitom nabývají práva a povinnosti rodičů,“ sdělila vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí vsetínské radnice Pavla Hrbáčková. Vloňském roce dorazila na městský úřad pouze jediná žádost oosvojení dítěte. „Orok dříve jsme měli takové žádosti čtyři,“ poznamenala Hrbáčková.

Další formou náhradní rodinné péče je právě péče pěstounská. Zájemci oni se vloni ve Vsetíně našli dva, vroce 2006pak pouze jeden. „Stát přitom garantuje hmotné zabezpečení dítěte a také pěstounů,“ podotkla Hrbáčková. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte a má právo dítě zastupovat a spravovat jeho záležitosti jen vběžných věcech. Rodiče zůstávají zákonnými zástupci dítěte. „Zájem opěstounskou péči by mohl být vzhledem kpočtu dětí vústavech vyšší,“ míní Hrbáčková.

Podle Jany Čihákové, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu ve Valašském Meziříčí, trvá posouzení jedné žádosti zhruba rok. „Zhodnocení vhodnosti žadatelů oosvojení nebo pěstounskou péči zahrnuje tři oblasti: sociální, psychologickou a zdravotní,“ přiblížila Čiháková.

Zájemci se musí obrátit na příslušný obecní úřad obce stakzvanou rozšířenou působností podle trvalého bydliště. Tam se seznámí scelým procesem zprostředkování osvojení či pěstounské péče. „Sociální pracovnice jim mimo jiné objasní rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí, prodiskutuje snimi jejich motivaci kpodání žádosti, hovoří snimi ojejich představách odítěti,“ vyjmenovala Čiháhová. Kžádosti je pak třeba doložit celá řada dokladů, například zpráva ozdravotním stavu, doklad oobčanství a trvalém pobytu, údaje oekonomických a sociálních poměrech ajiné.

Vcelém Zlínském kraji bylo vloňském roce podáno 84žádostí oosvojení dítěte a dalších 26opěstounskou péči. Osvojeno bylo nakonec osmnáct dětí, šestnáct dostalo nové pěstouny.