Obec Střítež se myšlenkou na zřízení samostatného poštovního úřadu zabývala již od roku 1892. „Vtomto roce byl zahájen provoz na vlakové trati zKrasna do Rožnova pod Radhoštěm a byla také zřízena samostatná střítežská železniční stanice. Vté době byl nejbližší poštovní úřad vobci Zubří, vzdálené od Stříteže tři kilometry,“ připomněl Vladimír Vystavěl zRožnova pod Radhoštěm, který se zabývá historií poštovnictví na Valašsku.

Žádost ozřízení poštovního úřadu předložilo vedení obce Střítež vlednu 1897stím, že střítežský poštovní úřad bude sloužit ipro Vidče jako tak zvaná poslední pošta. „Vedení obce se vžádosti zavázalo, že prvých pět let bude obci Vidče přispívat ročně čtyřiceti zlatými na poštovního posla, který bude poštovní zásilky doručovat ze Stříteže do Vidče a zpět. Dalších pět let pak bude jednou za dva dny doručovat poštu do Vidče střítežský poštovní posel,“ přiblížil historii poštovního úřadu Vladimír Vystavěl.

Výnosem C. K. ministerstva obchodu ve Vídni bylo vsrpnu roku 1897povoleno vdnešní Stříteži nad Bečvou zřízení samostatného poštovního úřadu a pošta zde funguje dodnes. „Koncem druhé světové války, kdy ještě střítežská pošta sloužila ipro obec Vidče, dojížděl tehdejší listonoš pro všechny zásilky denně na kole krannímu vlaku. Atelefonní ústředna měla jen osm účastníků, ztoho jeden byl ve Vidči,“ uvedl zhistorických materiálů Vystavěl.

Dnes už má pošta ve Stříteži nad Bečvou nesrovnatelně větší rozsah služeb. Mimo příjem a doručování zásilek nabízí možnost využití postfaxu, bankovní služby a další vymoženosti dnešní doby.