Lépe řečeno kontrola průběhu prací v souvislosti s naplňováním projektu Čistá řeka Bečva. Ani tentokrát místostarosta Stanislav Pavelec (TOP 09) nezaváhal a znovu se zastupitele Jaromíra Kudlíka (SNK ED) dotázal, kde je jednapadesát milionů korun z první etapy Čisté řeky Bečvy.

Místostarostova neoblomnost vyvolala na tvářích hrstky přítomných z řad veřejnosti úsměv. „Nechápu, co ten člověk pořád chce. Za tu dobu, co je to tady vysvětlováno, jsem to pochopil i já," poznamenal s úsměvem Břetislav Koutný ze Vsetína.

Otázku ohledně údajně scházející jednapadesátimilionové částky klade radní Pavelec zastupiteli Kudlíkovi minimálně polovinu volebního období. Stejnou dobu je mu pak pravidelně vysvětlováno, jak se věci mají. Poukazuje se, že byly provedeny vícepráce a podobně.

Ani tentokrát však místostarosta nebral v úvahu tvrzení, že všechno probíhalo v souladu s danými pravidly, že veškeré náklady byly uznány od Bruselu až po ministerstva, že všechno je zahrnuto rovněž v inventurách majetku Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Místostarosta Pavelec prý nebral v úvahu ani fakt, že k nim se má možnost vyjadřovat i město a že doposud toho nevyužilo.

Jaromír Kudlík přesto Stanislavu Pavelcovi znovu všechno vysvětlil. „Považuji toto vyjádření znovu za nedostatečné. Proto končím," reagoval na zastupitelova slova místostarosta.

„Jsem rád, že končíte. Pokud neznáte administraci takových projektů, pak vám to stejně nikdo nevysvětlí. To, že to neuznáváte vy, to je mi naprosto šuma fuk. Ostatní to uznávají," byla slova, kterými předseda Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Jaromír Kudlík reagoval na místostarostova tvrzení.