Portáši dozírali na veřejnou bezpečnost v obcích, zakročovali proti lupičům, pašerákům, uprchlým rekrutům, vykonávali ochranné služby vrchnostem a úřadům, někdy i dohled při robotách. Jejich rajónem byla oblast Valašska. Byli de facto předchůdci četnictva.

Valašskomeziříčská hvězdárna připravuje na sobotu 29. května 2021 program pro rodiny s dětmi s názvem O Sluneční soustavě v přírodě. Ilustrační foto.
V zahradě meziříčské hvězdárny rodiny pobaví Sluneční soustava

Portáši byli oficiálně vedení jako pěší ozbrojený neuniformovaný sbor čítající 63 mužů v aktivní službě. Sbor byl fakticky ustanoven v roce 1638 a působil nepřetržitě až do roku 1830. Spolek Valašský sbor portášský jejich činnost v roce 2003 znovu ožili.