„Při zvažování všech možností jsme se rozhodli tentokrát ze zřejmých důvodů upustit od všeho, co dělá naši pouť rušnou a v dnešních podmínkách náročnou na řízení počtu osob a jejich rozestupy,“ vysvětlil starosta Zašové Jiljí Kubrický s odkazem na vládní nařízení související s koronavirem.

Aktuální dění však přineslo i jedno pozitivum.

„Nastalou situaci bereme jako příležitost vrátit se letos k poutní tradici samotné,“ uvedl starosta Kubrický.

Duchovní stránkou je poutní místo Zašová historicky proslulé. V minulých dobách téměř žádný poutník, který zavítal do Zašové, neopomněl zajít ke „svaté vodě“, jež vyvěrá v malebném údolí zvaném Stračka. Mnozí považují vodu za zázračnou.

Legenda, která se k tomuto místu a prameni váže, vypráví o křesťanském rytíři pronásledovaném tatary, který po třech dnech bloudění v hlubokých lesích na smrt unaven poklekl a modlil se k Panně Marii. Když pak únavou a vysílením usnul, viděl ve snu Matku Boží s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou levou rukou šňůru se střapci, aby se jejího konce chytil a kráčel za ní.

Po procitnutí zjistil, že je v neznámé krajině a u pramene, v němž našel osvěžení a sílu. Z vděčnosti dal na místě postavit kapličku a do ní namalovat obraz Panny Marie podle svého nočního vidění. Pramen Stračka je dodnes významným poutním místem. Poutě se k němu vypravují déle než tři sta let.

Koncert, mše i stánky

Letos v předvečer nedělní pouti se ve Stračce uskuteční večerní program. Jeho součástí bude také koncert hudebníka Slávka Klecandra. V neděli se v zašovském poutním kostele Navštívení Panny Marie uskuteční několik mší. Na programu dne je též divadlo v podání Farního společenství dětí a mládeže.

Na letošní Zašovské pouti nebudou chybět ani trhy. Prostor pro stavění stánků bude v neděli od rána, pro tento rok však pouze rukodělných a řemeslných.

„Všechny přihlášené stánkaře s jiným, než řemeslným sortimentem postupně kontaktujeme a vracíme jim poplatky. Budeme však rádi, obnovíme-li dlouholetou spolupráci opět v příštím roce,“ uvedla Eliška Radílková, která má organizaci poutě na starosti.

Výletiště a jeho okolí bude vyhrazené dílničkám pro děti, pohádce a dalším aktivitám. V areálu u hasičů či před iCafé bude možné posedět a občerstvit se. Pro návštěvníky bude rovněž otevřená klášterní zahrada a výstava sklářských děl pro připravovanou křížovou cestu.