Hodinu na to se začali všichni návštěvníci šikovat u zdejší hasičské zbrojnice. Početný zástup, vedený předsedou osadního výboru Vladimírem Místeckým, si to namířil k nedalekému pomníku 1. a 2. světové války. „V arboretu základní školy zasadíme strom,“ prozradil v rychlosti další vývoj oslav Místecký. Věnce nezapomněli zastupitelé položit ani u pomníku partyzánů. Poté se všichni vydali na fotbalové hřiště.

S minulostí Poličné seznámil všechny přítomné historik Ladislav Baletka, který nezapomněl zmínit, že až do roku 1976 byla lokalita samostatnou obcí. „První písemnou zmínku o osídlení Poličné nacházíme v roce 1310. Ves tehdy nesla po svém původním zakladateli jméno Arnoltovice a stejně se jmenovala i tvrz, která stávala při úpatí Junákova na takzvaném Němčíkově kopci,“ prozradil Baletka. Název Poličná se objevuje poprvé roku 1391 a ze jména je patrné, že se původní obyvatelé živili především zemědělstvím.

Zasloužilí rodáci, hasiči a myslivci po jeho slovech obdrželi z rukou starosty Valašského Meziříčí Jiřího Částečky pamětní listy. „Moc si toho cením. Jsem členem mysliveckého sdružení od sedmašedesátého roku,“ nechal se slyšet například pětašedesátiletý Jiří Bublík. Nejstarším a rovněž oceněným členem Hubertova cechu byl jeho kamarád Jaroslav Kristek, který má podle vlastních slov sedmdesát osm let a myslivcem je z toho dlouhých padesát osm roků.

Poté následovalo na místním hřišti několik vystoupení. Folklórní tance předvedly soubory Bača a Ovečky.

Po nich nadchly své rodiče vystoupením tanečních a říkankových pásem také děti ze základní školy. Divákům se líbily. „Byla to paráda,“ vyhrkla například Stanislava Dopiráková. Na betonové části hřiště se dále vystřídaly gymnastky, bubeníci i bluesová sestava Joe bar blues street.

Oslavy zakončily hudební skupiny The Cérky, Faunus a Lážo plážo.