Důvodem je obava z možného ohrožení nebo porušení pořádku. Na pomoc si povolali také pořádkovou jednotku z Brna.

„Budou soustředěni právě do míst, kde by mohlo dojít k vzniku nežádoucích jevů. Našim úkolem je zabránit páchání jakékoliv trestné činnosti a ochránit život a majetek občanů,“ zdůraznila Brousilová.

Připomněla, že muži v uniformách také dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. „Sledujeme situaci a snažíme se společně s hasiči, silničáři a řadou dobrovolníků eliminovat způsobené škody,“ doplnila Brousilová.