Pole pokosili farníci, panáky z obilí pak postavili do řady společně s dětmi ze třetí třídy místní základní školy vedenými učitelkou Evou Novosadovou.

„Díky tomu, že letošní silný ročník čítá čtyřiadvacet dětí, práce netrvaly příliš dlouho," uvedla Pavlína Kolínková z pořádající Valašské nadace.

Po skončení polních prací následovala mše, kterou vedl duchovní otec Jan Surowczyk. „Byla proložená vzpomínkou na kardinála Štěpána Trochtu. Ve všech zúčastněných zanechala hluboký dojem," dodala Pavlína Kolínková.