Celé kolečko začalo už před třemi lety, kdy v Polance úspěšně zkolaudovali budovu nového zdravotního střediska. V ní našli zázemí lékaři, kteří do té doby měli své ordinace v místním kulturním domě. „Na středisko jsme dostali šestnáct milionů evropských dotací," připomněl starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Stěhování lékařů bylo nezbytné mimo jiné právě kvůli plánu zmodernizovat kulturní dům. „Na to již máme zpracovanou projektovou dokumentaci i územní rozhodnutí," prozradil Josef Daněk. Kulturák v novém nabídne mimo jiné opravenou restauraci, také ubytování, jež v Polance chybí, dále obřadní síň a hlavně – přestěhuje se sem kompletně celý obecní úřad.

Tím se uvolní prostory v části hasičské zbrojnice, kde nyní vedení obce a úředníci sídlí. Zbrojnice tak bude moci fungovat tak, jak byla z historického hlediska původně myšlena. Budou zde klubovny pro hasiče i sklady a také dva byty, z jejichž pronájmu budou mít hasiči měsíční příspěvek na provoz. „Vloni či předloni jsme si nechali zpracovat vizualizaci celého domu, jak by v budoucnosti měl vypadat," uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů z Polanky Jaromír Polanský.

Připomněl, že nyní hasiči využívají jen jednu místnost jako klubovnu zhruba pro třicet lidí a jednu jako kancelář. To je vzhledem k členské základně, která čítá sto čtrnáct lidí, nedostačující. Chybějí také zázemí a skladovací prostory. „Máme jednu malou kuchyňku a skládek. Počítáme s tím, že v budoucnu vznikne šatna se samostatnými skříňkami pro výjezdovou jednotku. Celé patro využívané obecním úřadem přeměníme na klubovnu pro mladé hasiče," nastínil Jaromír Polanský.

Součástí projektu Škatule hejbejte se je také dořešení fungování areálu tanečního kola, kde mají šatny a zázemí sportovci TJ Sokol Valašská Polanka. Nyní se o prostory dělí s mysliveckým spolkem.

Vedení obce plánuje pro myslivce zbudovat samostatnou dřevěnou hájenku se zděným sociální zázemím u místního mokřadu. Tady by myslivci fungovali společně se včelaři, k dispozici má být též místo na stanový tábor s podsadami.

TJ Sokol tím získá celý areál šaten a tanečního kola jen do své správy a z uvolněné místnosti po myslivcích bude mít svou klubovnu. „Určitě to uvítáme. V současnosti nemáme žádnou reprezentativní místnost, kde bychom mohli mít vystavené poháry, ani zázemí pro kancelář s počítačem," uvedl předseda TJ Sokol Valašská Polanka Aleš Černotík.