Úřad pro ochranu hospodářské soutěže město sankcionoval loni v červenci kvůli zakázkám na výpočetní techniku z roku 2006. Město podalo proti rozhodnutí rozklad, nicméně předseda ÚOHS Martin Pecina před několika dny původní verdikt potvrdil.

Vedení města podle mluvčí Marie Masaříkové v tuto chvíli zvažuje další kroky. Není tedy zatím jasné, zda například rozhodnutí ÚOHS napadne soudní žalobou.

Radnice se však již rozhodla, že zaplacenou pokutu bude vymáhat na advokátní kanceláři, kterou si na organizování výběrového řízení najala.

„Město Zlín si uvědomovalo složitost výběrového řízení, proto se obrátilo na odborníky. Přesto mu Úřad na ochranu hospodářské soutěže za zakázku z roku 2006 udělil pokutu a uložil ukončení smluv na plnění této zakázky,“ uvedla mluvčí Masaříková. Dodala, že advokátní kancelář odpovídala za to, aby výběr firmy byl v souladu se zákonem.

Tajemnice magistrátu Helena Eidová potvrdila, že město proto bude vůči advokátní kanceláři uplatňovat svá práva. „Budeme požadovat, aby pokutu zaplatila ona,“ řekla Eidová.

Podle antimonopolního úřadu se zadavatel, tedy město Zlín, dopustil správního deliktu tím, že uzavřel smlouvu s vítězným uchazečem, přičemž nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

„Dále porušil zákon, když odkazoval v zadávací dokumentaci na specifická označení výrobků, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, čímž byla určitým dodavatelům zaručena konkurenční výhoda,“ stojí ve stanovisku ÚOHS. Úřadu se také nelíbí, že město požadovalo minimální roční obrat uchazeče ve výši 300 milionů korun, což je téměř sedmadvacetkrát více než je roční hodnota dané zakázky. „Tím byla porušena zásada nediskriminace,“ tvrdí úřad.

V případě výběru dodavatele výpočetní techniky se podle ÚHS jedná již o čtvrté provinění města Zlín, za které bylo ze strany ÚOHS od roku 2002 pokutováno. „Výše pokut, v součtu celkem čtyř správních řízení týkajících se výpočetní techniky, činí 645 tisíc korun,“ informoval antimonopolní úřad s tím, že uvedená pochybení se týkají bývalého vedení zlínské radnice.