Přes svůj poměrně nízký věk se k budoucímu užívání důležité valašské spojnice staví pesimisticky šestačtyřicetiletý řidič Radim Barbořík z Valašského Meziříčí.

„Už jsem se smířil s tím, že se té stavby nedožiju. Ale není se čemu divit, když může stavbu zdržovat kdekdo. Je neuvěřitelné, co se v tomto státě děje. Politici by se měli zamyslet a udělat něco proti páru jednotlivcům, kteří brání dokončení důležitých staveb,“ narážel Barbořík na nedávný případ pozastavení dálnice u Fryštáku.

Aktivisté tam podali žalobu k soudu kvůli výskytu křečka polního na území stavby.

Ilustrační foto.
Na obchvat Vsetína bezpečněji už za dva roky

O opravě silnice 1/57, která tvoří severojižní páteřní komunikaci spojující Opavu, Valašské Meziříčí, Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskou republikou se hovoří desítky let. Rekonstrukce v úseku Vsetín – Valašské Meziříčí byla rozdělena do tří úseků.

Na první, který byl dokončený v červnu 2009, měl navázat druhý úsek výstavby Semetín – Bystřička 2. stavba. Tento úsek je rozdělený na tři části. Jedna část – přeložení hřiště v obci Jablůnka je dokončená, úřady vydaly potřebná stavební povolení.

Druhá část – napojení Pržna je ve fázi, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí a probíhá podrobný geologický průzkum. Začnou práce na dokumentaci pro stavební povolení.

„Ve třetí části – hlavní trasa momentálně probíhá majetkoprávní činnost. Evidujeme navržení na vyvlastnění deseti vlastníků pozemků. Řešíme výkupy pozemků a inženýrské práce pro získání stavebního povolení,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová.

Stavba silnice. Ilustrační foto.
Audit Deníku: Aktivisté často neúměrně prodlužují zahájení staveb

Doplnila, že z důvodu opakování posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces EIA), probíhá na celé stavbě hlavní trasy biologický průzkum jako podklad pro toto posouzení. Opakovaný průzkum EIA je podle starosty Jablůnky Čeňka Hajného důvodem ročního zdržení.

„Vydali podmínky, za kterých se dá stavět, ale vloni je změnili. Dali výjimku jen asi deseti akcím v republice. Nám ne, takže se musí dělat všechno znovu,“ posteskl si Hajný.

Zároveň potvrdil, že nová cesta povede přes hřiště v Jablůnce a že už obec obdržela stavební povolení.

„My ale nemůžeme prozatím nic dělat, celá stavba začne najednou. Pokud nebudou vykoupené veškeré pozemky a narovnané všechny vztahy, nehneme se z místa,“ vysvětlil Čeněk Hajný.

Doplnil, že obecní úřad vlastní mnoho pozemků v místě za hřištěm, kde se má v budoucnu stavět.

„ŘSD ale pozemky nechce vykupovat, tak se snažíme jít cestou výměny,“ řekl Hajný.

Ilustrační foto
Audit Deníku: Za špatným stavem dálnic je hlavně projektová nepřipravenost

Podle předpokládaných výpočtů bude stát tento úsek spojující už dokončenou první část od kruhového objezdu na Ratiboř do Bystřičky dva a půl miliardy korun.

Na třetí úsek frekventované spojnice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím vypracovali projektanti studii v roce 2009. Řešili v ní dvě varianty, základní a tunelovou.

„U tunelové varianty dochází k vychýlení stávající trasy silnice I/57 do prostoru masivu Kozího hřbetu tunelem délky asi 1 200 metrů. V letošním roce bude příprava tohoto úseku pokračovat aktualizací studie včetně zahájení prací na posuzování stavby z hlediska životního prostředí, popsala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Tato spojnice od Bystřičky po Jarcovou vyjde asi na devět miliard korun.

Tento třetí úsek se u Jarcové napojí na další projekt, který ŘSD připravuje pod názvem Valašské Meziříčí – Jarcová obchvat.

„Jsem obeznámený s tím, že cestu přivedou na katastr Jarcové směrem z Valmezu a z druhé strany od Bystřičky. Úsek, který zbývá mezi tím, bude podle slov ŘSD hotový za nějakých patnáct dvacet let. Žádné další aktuální informace momentálně nemám,“ řekl starosta Jarcové Ivo Veselý.

Ilustrační foto.
Obchvat Valmezu připraví místní o zahrádky

Ke spojnici mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím vypracoval Dopravoprojekt Brno vyhledávací studii v šedesátých letech minulého století. Několikrát se zpracovávala dokumentace EIA a několikrát byl tento proces zastavený. Ministerstvo životního prostředí vydalo několikrát souhlasné i nesouhlasné stanovisko. Několikrát byla příprava stavby pozastavena z důvodů negativních vlivů na životní prostředí, zejména na obyvatelstvo.

Pokud se podaří narovnat všechny vztahy týkající se pozemků, posouzení stavby z hlediska životního prostředí bude v souladu s normami a do stavby se nevloží aktivisté a jiné spolky, které v minulosti pokračování bránily je možné, že po padesáti letech od zpracování první studie se motoristé dočkají zahájení stavby dalšího úseku této frekventované spojnice.