Za tyto peníze však došel na radnici maximálně dvakrát do roka bulletin. Žádné jiné aktivity ze strany sdružení se už nedočkala. Od příštího roku tak budou mít „pohřebníci“ v Rožnově utrum.

„Zjistili jsme totiž, že jsou to takové malé přísavice, které nás sice nic moc nestojí, ale také pro nás nic neudělají,“ vysvětlil razantní krok starosta Jaroslav Kubín.

Město se stalo členem sdružení před pěti lety, kdy vznikla na základě nového zákona o pohřebnictví v Ostravě-Vítkovicích agentura. „Nabalila na sebe možná stovky měst v celé republice. Jejím posláním mělo být školit obce a města ve vztahu k novému zákonu a dokonce za ně provádět některé úkony v rámci pohřebnictví,“ uvedl starosta Jaroslav Kubín.

Podle jeho slov však ´skutek utek´. „Město se tehdy v dobré víře do sdružení přihlásilo a po čtyři roky jsme mu platili ročně čtyři tisíce korun. Kromě zasílání bulletinů jednou, dvakrát do roka nám ale nic jiného neposkytli,“ dodal starosta. Rožnované nejsou pravděpodobně jediní, komu se členství v podivném sdružení zajídá.

Na její činnost se tady totiž dotazovali pracovníci Ústavu pro veřejnou soutěž s tím, že tato agentura vykonává pro některé obce práce, které s její činností nesouvisejí a navíc na ně nemá oprávnění. „O jaké činnosti se jedná, nevíme. Nicméně jsme odpověděli, že pro nás nedělají nic,“ doplnil místostarosta Alois Vychodil.

Nicméně tajemník sdružení Josef Hájek z Ostravy Vítkovic se takovým nařčením brání. „Není pravda, že obcím a městům nic nepřinášíme. Zpravodaj vydáváme minimálně jedenáctkrát do roka. Smůla je v tom, že se zřejmě nedostane na stůl k lidem, kteří mají tuto problematiku na starosti,“ vysvětlil Hájek.

Členy sdružení podle něj navíc agentura zaštiťuje při jednáních na ministerstvech a provádí pro ně také školení. V současné době má sdružení 145 členů mezi obcemi i soukromníky, zabývajícími se pohřebnictvím a službami s tím souvisejícími.