Poličná vyjádřila své politování nad tragédií už 1. června, v den pohřbu zesnulého místostarosty, když na výzvu Svazu měst a obcí ČR vyvěsila na radnici černou vlajku.

„Zemřel při plnění služebních povinností. Vždyť kdo jiný by měl lépe znát místní poměry a napomáhat k urovnání sousedských sporů, než pracovník obecního úřadu. Chyba není v zákonu, jednalo se o pominutí smyslů útočícího jedince,“ vyjádřil svůj názor Místecký.