Vyplývá to z výsledků aktuálního datového výzkumu Deníku, který porovnával podíl dětí uvedené věkové skupiny na celkovém počtu obyvatel ve všech obcích napříč Českou republikou. Vycházel z údajů získaných ze sčítání lidu v roce 2021.

A jak si starostové výše jmenovaných obcí vysvětlují, že právě u nich je podíl dětí tak vysoký? Mluví o podpoře mladých rodin, podpoře výstavby, atraktivní poloze, výhodné dopravní dostupnosti i o obecném trendu odlivu obyvatel z měst do menších obcí.

„Mladé rodiny u nás zůstávají, nestěhují se. Je to jistě z části naší ideální polohou mimo hlavní silniční tahy a přesto v dobré dojezdové vzdálenosti od okolních měst Otrokovice, Zlín či Holešov,“ zmínila Marta Smolková, starostka Hostišové na Zlínsku.

Obce, kde na celkových 530 obyvatel připadá 122 dětí do čtrnácti let věku. Svůj podíl má podle ní také podpora bydlení a nové výstavby, na něž kladou v Hostišové důraz už od 90. let.

Miroslav Navrátil ze zlínského Baru 1931 zvítězil v prvním ročníku klání „Nová éra?“
Miroslav Navrátil ze Zlína vítězství v barmanské soutěži nečekal

Podle Karla Hlavici, starosty valašské obce Poličná, hraje významnou roli také občanská vybavenost a spolkový život.

„Máme školu i školku, vybudovali jsme řadu herních prvků pro děti, fungují nám spolky, děláme akce pro rodiče i děti, každý si najde své vyžití,“ vyjmenoval starosta vesnice, kde z celkových 569 obyvatel je 132 dětí do čtrnácti let věku.

Police se mohou pochlubit i oceněním Obec přátelská rodině, což starostova slova jen potvrzuje.

„Jsou tu mladí lidé, kterým se tu líbí, staví rodinné domy, chtějí zde bydlet a mít děti. Obyvatel nám přibývá. A stále je velký zájem i zvenčí. Lidé se ptají po stavebních plochách, obecní už ale nabídnout nemůžeme. Ty, co zbyly, jsou v soukromých rukách,“ sdělil Karel Hlavica.

Zájem o bydlení v Policích pak podle jeho slov souvisí i s výhodnou polohou obce. Do nejbližšího města Valašského Meziříčí je to zhruba 10 kilometrů.

„A jezdí k nám autobus i vlak,“ dodal Hlavica.

Vyjádření starostů jen potvrzuje trend, kdy se lidé – často právě mladé rodiny – stěhují z měst do menších obcí. To se odráží i ve zdejší věkové skladbě. Dlužno ale dodat, že co se celkového počtu obyvatel ve Zlínském kraji týče, trend je opačný: obyvatel v kraji ubývá. Potvrzuje to i krajský hejtman Radim Holiš.

„Náš kraj se vylidňuje a lidé v produktivním věku od nás odcházejí jinam,“ řekl nedávno Holiš.

Součástí programu pořadu Jaro na dědině, který se v sobotu 21. května 2022 koná ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, budou i ukázky stříhání ovcí.
Na dědinu přišlo jaro. Ve skanzenu ukážou tradiční práce kolem chalup

Vedení hejtmanství by chtělo tento nepříznivý stav zvrátit. Mimo jiné se o to chce pokusit prostřednictvím větších investic na celém území kraje. Jak řekl Radim Holiš, aby se tady lidem po všech stránkách lépe žilo.

„Kromě investic do vlastního majetku se chceme nově soustředit na podporu směřovanou přímo do všech třinácti obcí s rozšířenou působností. Chceme jim pomoci rozjet vlastní projekty, které zde významně napomohou zvýšit kvalitu a atraktivitu života,“ uvedl hejtman.

Na zmíněné rozvojové projekty pro obce s rozšířenou působností zlínský krajský úřad vyčlenil 245 milionů korun.