Starostové devatenácti měst a obcí se podepsali pod Dekret o uzamčení země Valašské, který vydalo občanské sdružení Naše Beskydy společně sValašským královstvím. „Chceme veřejnost upozornit, že těžařská společnost se stále nevzdává těžby uhlí pod Radhoštěm,“ říká Stanislav Uruba, předseda sdružení Naše Beskydy. Obává se, že povolení kprůzkumné ražbě, kterou těžaři dostali a proti níž se sdružení už odvolalo, může být jen maskováním a postupně by mohlo dojít kplnohodnotné těžbě uhlí. „Přestaňte hájit pouze vlastnická práva soukromého těžebního gigantu a začněte konečně chránit majetek a práva těch, kteří vás volili,“ vyzývají organizátoři na svých internetových stránkách politiky.

Snaha těžařů ovšem naráží na mohutnou vlnu odporu občanů nejen zblízkého okolí dolu vTrojanovicích. Pod petici za jeho zasypání se už před dvěma lety podepsalo více než pětadvacet tisíc lidí zcelého Valašska. „Naše bohatství a budoucnost je vkrásné přírodě a vturistickém ruchu, který se stále rozvíjí. Proto jsem proti těžbě uhlí a následné devastaci životního prostředí,“ netají se názorem například hudebník Vojtěch Kocůrek zRožnova pod Radhoštěm.

Zítřejší pochod vyrazí zPusteven směrem ke kapličce na Radhošti vdeset hodin včele sValašským sborem portášským. „Před polednem dorazí průvod ke kapli Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště, kde proběhne slavnostní program. Po posledním přečtení dekretu bude listina obřadně uložena do kamenných základů radhošťské kaple,“ přiblížil Stanislav Uruba.