„Chtěli bychom poděkovat nejen prvodárcům, ale všem dobrovolným dárcům krve, kteří v uplynulém roce spolupracovali s naším oddělením,“ uvedla vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení vsetínské nemocnice Marie Rafajová.

Právě tamní zdravotníci evidovali v uplynulém roce 1846 odběrů od dobrovolných dárců. Většina přichází opakovaně, řada z nich daruje krev celoživotně. Nejvíce je čtyřicátníků, mladších lidí je méně.

Vsetínští zdravotníci proto chtějí registr doplnit, rozšířit, omladit. Nemocnice by při získávání mladých dárců ráda navázala spolupráci se středními školami v regionu.

Hematologicko-transfuzní oddělení, které sídlí v přízemí polikliniky, pořádá odběry od dobrovolných dárců každou středu
„Registrace je vždy od šesté do sedmé hodiny. Vlastní odběry pak trvají do desáté hodiny,“ vysvětlila Rafajová s tím, že doporučuje dárcům vždy předchozí objednání na telefonním čísle 571 490 606.

(vd)