Silnice první třídy jsou ošetřeny chemicky. „Na žádném úseku není omezení. Platí to také pro Sirákov a Pozděchov. Stejné je to i u příjezdu ke státní hranici ve Střelné," řekl Valašskému deníku ve středu ráno před sedmou hodinou Dušan Solař, dispečer společnosti AVE, která provádí na Vsetínsku údržbu většiny silnic první třídy.

Komplikace ve sjízdnosti nejsou hlášeny ani na silnicích druhé a třetí třídy. O jejich sjízdnost pečují silničáři Správy a údržby silnic Valašska.

Podle nich jsou tyto cesty ošetřeny chemicky a tam, kde není možné používat sůl, jsou komunikace odpluhovány a pokryty inertním materiálem.

„Stejně, jako v předchozích dnech, pozor si musí dávat řidiči jedoucích po cestách v horských oblastech. Na mnoha místech je souvislá vrstva zajetého sněhu. Silnice jsou sice ošetřeny. Ale jejich povrch je nerovný, což řízení do jisté míry komplikuje. Opatrnost je tu na místě více, než kde jinde," připomněl ve středu ráno jednatel společnosti Správa a údržba silnic Valašska Jaromír Kořistka.

Pracovníci správy se starají také o silnici první třídy vedoucí od Rožnova přes Bečvy ke státní hranici se Slovenskem. Ani na ní podle nich žádné komplikace nejsou.