Jako nejpravděpodobnější se archivářům ukazuje skutečnost, že švagrem bývalého majitele vsetínského panství Albrechta z Valdštějna, který byl zavražděn v Chebu, byl Karel starší z Žerotína.

Za druhý důvod pro pojmenování ulice, ale jen málo pravděpodobný, označují Ladislava Velena z Žerotína, moravského šlechtice, jenž je spojován s angažováním se při valašských vzpourách.