Provoz bude hrazen z rozpočtu města a vlastní doplňkové činnosti. K ní patří například předplavecká výuka pro mateřinky a základní školy, rehabilitační a kondiční plavání pro seniory, plavecké kurzy pro veřejnost a volnočasové aktivity.

Nejviditelnější změnou, patrnou už nyní, je přenesení plaveckého výcviku z bazénu ve Vodní ulici v centru města do nového krytého bazénu. „Následkem toho se některým školám prodloužila docházková vzdálenost,“ řekl mluvčí města Josef Beneš.

Přesun školáků tak výrazně ukrajuje z času vyhrazeného pro výcvik. To je ale možné podle vedení města vyřešit dílčími změnami v jízdních řádech městské hromadné dopravy.