Společně se zlínským sborem Dvořák nacvičil mši známého italského skladatele Giacoma Pucciniho Messa Di Gloria. Posluchačům ji představí vsedm hodin večer vkatolickém kostele ve Vsetíně.

„Nacvičit další vážné dílo jsme se rozhodli po loňském úspěšném uvedení Mozartovy Korunovační mše,“ prozradil člen sboru Sonet Luděk Dobrovolný. Jak uvedl, opery Giacoma Pucciniho se těší trvalému zájmu publika na celém světě. Známé jsou například opery Manon Lescaut, Tosca, Madam Butterfly či Turandot.

„Pro náš koncert jsme vybrali mši, kterou napsal Puccini vroce 1880ve svých dvaadvaceti letech,“ doplnil Dobrovolný. Podle něj posluchači uslyší dílo jako celou mši, ikdyž pravá Messa di Gloria obsahovala pouze části Kyrie a Gloria. Části Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei byly napsány a uvedeny později.

Smíšený pěvecký sbor Sonet byl založen vroce 1988sbormistryní Helenou Kaločovou, která poté sbor po tři roky vedla. Nyní sbor zpívá pod vedením manželů Terezy a Josefa Surovíkových.

„Vedle duchovní hudby a lidových písní zpíváme také skladby klasických skladatelů iskladby moderní,“ uvedl Dobrovolný.

Za dobu svého působení získal například vítězství vsoutěži pěveckých sborů Chrám itvrz, nebo ocenění na mezinárodních festivalech Svátky písní vOlomouci a Jaro se otvírá vOstravě a Kroměříži. „Posledním velkým úspěchem je zisk Stříbrného pásma na mezinárodním festivalu adventní a duchovní hudby vPraze před dvěma lety,“ zdůraznil sborista.

Společně se Sonetem, který letos slaví dvacáté výročí svého založení, se divákům představí také smíšený pěvecký sbor Dvořák ze Zlína. „Ten byl založen už na samotném konci dvacátých let minulého století,“ upozornil Dobrovolný.

Od roku 1968byl sbor téměř dvacet pět let součástí zlínského symfonického orchestru. Osamostatnil se znovu vroce 1993pod názvem Smíšený pěvecký sbor Dvořák.

„Vposledních letech se sbor zaměřuje převážně na duchovní hudbu a vystupuje na koncertech nejen ve Zlíně a okolí, ale také vMaďarsku, Polsku, Belgii ive Francii,“ vyjmenoval Dobrovolný. Jeho sbormistrem je Josef Surovík.

Na zítřejším koncertu ve vsetínském katolickém kostele se kromě obou sborů představí také orchestr konzervatoře P. J. Vejvanovského zKroměříže. Sólově zazpívají Jan Ondrejka a Michal Mynář. Dirigentské taktovky se ujme Josef Surovík. Celkem posluchači uvidí a uslyší na devadesát účinkujících. Koncert začíná vdevatenáct hodin.