Díky tomu, že na svůj problém upozornil v médiích, jej podpořily stovky lidí. Dnes dopoledne navíc převzal zrukou zástupců komorního souboru Sonet a vsetínské starostky Květoslavy Othové také výtěžek zbenefičního velikonočního koncertu. Co ale bude dál, zatím neví.

„Přispěli nám i kolegové vpráci a nakonec se nám podařilo vybrat 17 600 korun,“ informovala Dana Smolová ze souboru Sonet. Petr Čapák tak má díky štědrým dárcům na několik měsíců po problému. „Děkuji všem, kteří mě podpořili. Teď se cítím mnohem lépe. Do konce roku mám určitě situaci vyřešenou,“ říká snadějí Petr. Ten totiž od svých deseti let trpí svalovou distrofií a neobejde se bez cizí pomoci. Od nového roku mu navíc na pokrytí sociálních služeb, které potřebuje, náleží příspěvek na péči ve výši osm tisíc korun měsíčně, zatímco náklady na ně jsou mnohem vyšší. „I když jsme Petrovi, který je ztohoto pohledu naprostá výjimka, snížili cenu za služby na deset korun na hodinu, zatímco běžně účtujeme dvacet až třicet korun, stále to nestačilo. On potřebuje čtyřiadvacetihodinovou asistentskou péči,“ uvedla Eva Trčálková ze vsetínské pobočky Naděje. Jeho situace je o to horší, že nemá rodinu, která by se o něj mohla starat. „Ostatní klienti takto ušetří alespoň část prostředků. A i když mají velmi napjatý rozpočet, mohou služby vurčitém rozsahu pokrýt,“ dodává Trčálková. Podle ní zákon naprosto zapomněl na tyto extrémní případy, kdy lidé odkázaní na cizí pomoc již nemají rodinné příslušníky. Petrův otec již zemřel a matka o něj kvůli svému onemocnění pečovat nemůže. Jeho bratr před několika lety podlehl stejnému onemocnění, se kterým bojuje on.

Co ale bude dál, až Petrovi peníze dojdou, sám neví. Ústav bere jako tu nejhorší a poslední variantu. „Uvidíme, spousta lidí mi chce pomoci, dokonce mi přišla i nabídla kpráci, což by mi mohlo hodně pomoct,“ říká tento mladý a i přes své postižení velmi aktivní muž plný chuti do života. Intenzivně se věnuje skládání hudby a malování obrazů, které vystavoval nejen ve Vsetíně, ale i v celé republice – vPraze, Poděbradech, Olomouci, Luhačovicích a vdalších městech. A má další nabídky. Zájem o jeho obrazy je dokonce tak veliký, že jej nestíhá pokrývat. „Letos jsem už namaloval deset obrazů a nestačí to. I to mi pomáhá,“ uvedl.

Zástupci Naděje i Petr věří, že se zákon podaří novelizovat. „Vím, že tento nový systém chtěl pomoci. Mně ale velmi zkomplikoval situaci,“ uzavírá Petr.