Petiční archy jsou na čtrnácti místech ve Vsetíně, včetně budovy úřadu.

Budoucí provozovatel spalovny petici respektuje, ale na projektu stavby dál pracuje. Klíčové pro něj bude posouzení vlivu na životní prostředí (velká EIA).

Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) je trnem v oku petičnímu výboru, který koncem března sepsal petici pod názvem Nesouhlas s umístěním záměru ZEVO Vsetín ve výtopně Ohrada.

„Hlavní důvod, proč petice vznikla, je to, že přibude další příspěvek škodlivých látek do ovzduší. Tím pádem ohrožení zdraví obyvatel,“ vysvětlil Přemysl Baran, zastupující petiční výbor.

V petici se uvádí další důvody proti stavbě.

„Vidíme nesmyslné umístit spalovnu do centra města, kde je ovzduší zatížené už tak dost zplodinami z aut. Nejlepší řešení není ani udělat spalovnu z plynové kotelny, která je teď nejčistší možný zdroj tepelné energie. V neposlední řadě myslíme, že existují možnosti umístit spalovnu někde jinde, do areálu v Jasenicích či úplně mimo město. Chápu, že by investor nevydělával tolik peněz, ale řešení by bylo čistější,“ doplnil Baran.

Petiční výbor má za to, že radnice může v celé věci něco udělat.

„Například vypsat referendum na základě petice. Rádi bychom, aby ji podepsalo co nejvíce Vsetíňanů. Listinu už stvrdili podpisem i lidé z okolních vesnic, kteří tu jezdí za prací, či studenti. Doufáme, že bude vidět zájem obyvatel o to, aby se stavba nerealizovala a zastupitelé si uvědomí, že jde o zdraví lidí. Je to na jejich svědomí, na zvážení, zda a jak se spalovna v centru vyplatí,“ podotkl zástupce petičního výboru.

NEPODEPISUJÍ JEN OBYVATELÉ MĚSTA

O samotné stavbě a provozu rozhodne především investor Zásobování teplem Vsetín, jehož jediným akcionářem je společnost MVV Energie CZ.

„Prioritou pro nás stále zůstává výsledek posouzení vlivu na životní prostředí, tak zvaná velká EIA. Jakmile budeme mít výsledky, budeme o nich obyvatele informovat a na to téma s nimi diskutovat,“ ujistil předseda představenstva Zásobování teplem Vsetín Michal Chmela.

KONEČNÉ SLOVO BUDE MÍT AKCIONÁŘ

Na projektu spalovny stále pracují i přes podpisovou akci. „Situaci kolem petice monitorujeme a petici respektujeme. Obyvatelé mají mít možnost vyjádřit se různou formou. Jaký bude výsledek a jaké pak padne rozhodnutí, to ponechme na našem akcionáři,“ uzavřel Chmela.