Předcházelo mu deset měsíců stavebních prací, které si vyžádaly značné omezení provozu na páteřní krajské silnici procházející obc i shovívavost ze strany místních obyvatel.

Záměr postavit u silnice v Bystřici chodník vznikl v roce 2015. Hlavní cílem bylo ochránit chodce. „Bezpečnost našich občanů, pohybujících se pěšky podél silnice, byla zvyšující se intenzitou dopravy silně ohrožená a naše obec byla jednou z mála, kde se tomuto problému v minulosti nevěnovala dostatečná pozornost,“ připomněl starosta Valašské Bystřice Emil Korduliak.

Chodníky v obci zcela chyběly a když se na silnici o šířce šesti metrů míjela dvě auta, pro případného kolemjdoucího mnoho místa opravdu nezbývalo.

„Lidé museli uskakovat doslova do příkopy či potoka,“ řekl starosta. Silnice vedoucí přes Valašskou Bystřici je přitom oblíbenou zkratkou například pro motoristy mířící ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm. Podle sčítání dopravy projede obcí bezmála osmnáct set vozů denně.

„Lidé už měli takový strach kolem komunikace chodit, že raději i po obci jezdili auty. Neposílali děti pěšky do školy, raději je vozili. U školy se to pak všechno shluklo a nebylo se ani kde otočit. Teď už můžeme říct: pošlete děti po novém chodníku, je to bezpečné a navíc udělají něco pro své zdraví,“ těší starostu.

Dokončení všech pěti etap chodníku v celkové délce více než 3,3 kilometru si vyžádalo investici téměř devadesát milionů korun.

„Máme tady hodně členitý terén, jsme v úzkém údolí. Bylo proto třeba budovat řadu opěrných zdí, lávek a podobně,“ vysvětluje finanční náročnost Emil Korduliak.

V první etapě v roce 2016 vznikl 460 metrů dlouhý chodník z Hajdůšek na Bařiny. O rok později dalších 620 metrů v úseku Bařiny U Petruželů a za další rok byla hotová přes kilometr dlouhá třetí část z centra obce na Leskovec.

„Mimo rozsáhlých opěrných zdí byl pod tímto chodníkem vybudován také vodovod,“ upozornil starosta.

Výměna obecního vodovodu a také stavba nového mostu byla součástí i čtvrté etapy stavby chodníku v místní části Paseky v roce 2019 (700 metrů).

Poslední letos dokončený pátý úsek o délce 470 metrů vede z centra obce směrem k obci Bystřička. Stál 26 milionů korun, z toho dvacet milionů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a dalších 740 tisíc příspěvek od Zlínského kraje.

„Za tyto peníze byl položen nový asfaltový koberec vozovky,“ poznamenal Korduliak. I v tomto posledním případě celkovou cenu výrazně ovlivnila složitost terénu a nutnost vést chodník nad tokem říčky Bystřička. Bylo nutné postavit opěrné zdi založené na mikropilotách a ocelovou lávku.

„Tímto byla završená několikaletá práce na zvýšení bezpečnosti chodců mířících do centra obce na úřad, zdravotní středisko, do zdejších prodejen či do školy a školky. Centrum je teď vyřešené,“ pochvaluje si starosta Emil Korduliak.