„Podpořili jsme pět individuálních žádostí o dotaci pro sociální oblast částkou sto patnáct tisíc korun,“ shrnula místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Například služeb meziříčského hospice Citadela využilo vloni devatenáct klientů ze Vsetína, letos se počítá s dalšími šestnácti.

„Protože v našem městě není služba podobného rozsahu, rozhodla se rada hospic podpořit částkou dvacet tisíc korun,“ přiblížila místostarostka.

Patnáct tisíc korun získala na provoz Potravinová banka ve Zlínském kraji. Ta soustřeďuje neprodané potraviny, přebytky zemědělské produkce a také příspěvky získané při veřejných sbírkách potravin a následně je přesunuje k potřebným.

Terénní práce Elim získala dotaci ve výši třicet tisíc korun na pořízení auta, jež poslouží k dopravě jídla, oblečení či hygienických potřeb. Padesáti tisíc posílají vsetínští radní také na pokrytí části nákladů spojených s provozem Nemocnice Milosrdných bratří v roce 2018.

„Ač se jedná o nemocnici ve Vizovicích, její služby hojně využívají pacienti ze Vsetína. Vloni jich bylo přes sto padesát,“ připomněl mluvčí vsetínské radnice Marek Mikuš.