„Se svěřenými penězi jsme vždy hospodařili řádně, což prokázaly audity. Dotaci jsme navíc nezneužili, ale jen krátkodobě použili ke krytí jiných nákladových položek nezbytných pro chod klubu," hájil se jednatel HC Bobři Josef Vávra, který zastupitele požádal o prominutí odvodu ve výši 571 tisíc korun.

Volení zástupci města mu vyšli vstříc. Nicméně deset procent z částky klub bude muset zaplatit. „Je to dostatečný políček," řekl Vávra s tím, že faktury za nájem se zpozdily o dva měsíce.

Meziříčští hokejisté hospodaří ročně s šesti a půl miliony korunami. Dva miliony sedm set tisíc dostanou od města, zbytek vyberou od sponzorů. „To ale zdaleka nestačí, potřebovali bychom více," vysvětlil jednatel klubu.

Někteří zastupitelé jsou přesvědčeni, že by měli být do představenstva hokejového klubu infiltrováni zástupci města. A to proto, aby k porušení rozpočtové kázně v budoucnu nedocházelo. „Když dáváme do hokeje peníze, měli bychom mít nad nimi kontrolu," řekl Vlastislav Navrátil.

S tím ale nesouhlasil starosta Jiří Částečka. „Město má dostatečně efektivní možnosti kontroly, jak klub nakládá se svěřenými penězi, například audity," upozornil starosta.

Zastupitelé prominuli klubu devadesát procent odvodu za porušení rozpočtové kázně. 57 tisíc ale musí hokejisté zaplatit.