Cenu uděluje Zlínský kraj společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Pavla Stavinohová, která na začátku listopadu nečekaně zemřela, byla jednou z pěti oceněných. „Cenu si vysloužila mimořádným pracovním nasazením v jí řízené organizaci. Měla rozhodující podíl na zlepšení prezentace farních charit na veřejnosti, na navázání užší spolupráce s městem Rožnov pod Radhoštěm a s dalšími poskytovateli sociálních služeb,“ uvedla radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Nersesjan.

Podle jejích slov se Pavla Stavinohová také významnou měrou se také zasloužila o přípravu výstavby nové budovy Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Rožnově.

O tom, že si Pavla Stavinohová uznání Zlínského kraje zaslouží, je přesvědčená také starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. „Odváděla neskutečně obětavou práci ve prospěch starých a nemocných lidí. Velmi mě bolí, že si cenu už nemohla převzít osobně,“ řekla Blinková. Připomněla, že Pavla Stavinohová v posledních letech zajistila například přestěhování Farní charity Rožnov do budovy městské polikliniky. Připravila také projekt charitního domu – Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.