Původním zaměstnáním pedagog tráví většinu volného času sportem. Především fotbalem, a to jako aktivní hráč i trenér mládeže. Když ušetří trochu volného času, rád si zahraje tenis, volejbal a nepohrdne ani cyklistikou. Pavel Drda je svobodný a bezdětný.

Čeho chcete ve funkčním období ve své vesnici dosáhnout?

Mým cílem je navázat na úspěšnou práci bývalé paní starostky Štěpánky Mikulenkové. Na konci aktuálního volebního období budu spokojený, když se nám podaří rozšířit kapacitu místní základní školy výstavbou dalšího patra. Další prioritou je v mých očích zlepšení bezpečnosti chodců prostřednictvím zbudování chodníků, které v naší obci téměř chybí. Menších cílů je několik. Namátkou zmíním vybudování parkoviště u mateřské školy, výstavbu bytů v budově pošty a snad jako každý starosta se chci starat o místní komunikace. Tady se sluší zmínit, že většina už byla opravená při budování kanalizace, a tak mám úlohu ulehčenou.

Co je podle vás v současné době ve Vidči největší problém?

Kromě zmíněné absence chodníků je palčivým problémem nevyužitá budova bývalého kina. Variant vyřešení tohoto problémů se nabízí několik. Od prodeje budovy po přestavbu na byty pro sociální bydlení. V některých částech vesnice je časovanou bombou stav dešťové kanalizace a rovněž nás trápí sesuv půdy na dolním konci Vidče. Velkou kaňkou naší obce jsou lidé, kteří mají možnost připojení svých nemovitostí na splaškovou kanalizaci, a z nejrůznějších důvodů tak nečiní. O tom, kdy a jak tito lidé likvidují odpadní vody, vědí všichni sousedé a lidé bydlící poblíž potoka Maretka. Co mně také osobně nedělá radost, je sobeckost a bezohlednost některých našich spoluobčanů. Díky bohu jich ale není mnoho.

Co vám naopak ve Vidči dělá největší radost?

Takových věcí je řada. Největšími radostmi jsou dokončená stavba splaškové kanalizace a krásné multifunkční hřiště s běžeckou dráhou ve sportovním areálu Na Sahaře. Velmi se mi líbí areál mateřské školy, kde během prázdnin ještě vyroste nové hřiště v přírodním stylu. Radost mi dělá ochota mladých lidí zapojit se do společenského, kulturního, a pokud se to tak dá nazvat, i politického života vesnice. Nesmím zapomenout místní spolky sportovců, hasičů, myslivců a včelařů. Velmi dobře začal fungovat nově vzniklý kynologický klub, jenž se neustále rozrůstá o další členy. Pochvalu také zaslouží velmi aktivní klub turistů-seniorů.