Stará patologie byla součástí nemocnice více než sto let, fungovala nejprve jako umrlčí komora, kde se od roku 1911 prováděly pit­vy.

Také stará neurologie byla součástí nemocnice od jejího založení. Původně sloužila jako infekční oddělení.