Ostrý výrok zazněl na posledním zasedání zastupitelstva, na němž městští politici schválili navýšení ročního příspěvku na provoz parkoviště o 700 tisíc korun.

Celkem je tak město za letošní rok a poslední dva měsíce roku minulého připraveno zaplatit až 1,2 milionu korun.

POD GALERIÍ NIKDO PARKOVAT NECHCE

Podle opozičních zastupitelů Vsetíňané ale parkoviště nevyužívají v takové míře, aby vynaložené prostředky měly smysl.

„Město má platit sto tisíc měsíčně za provoz parkoviště, do kterého lidé nechtějí jezdit,“ říká Michal Berg, zastupitel za Koalici pro otevřený Vsetín (KOV).

Podle jeho slov se slabé výnosy parkovného netýkají jen posledního období ovlivněného nouzovým stavem. I čísla za období listopad až únor podle KOV ukazují, že tržby z parkovného jsou mnohem menší, než se očekávalo – vyšší jsou naopak náklady na ostrahu, úklid a další služby.

„V nákladech, které byly městu fakturovány, byly i takové absurdní věci jako příspěvky na licenční poplatky OSA za reprodukovanou hudbu. Nic takového přitom ve smlouvě není,“ upozorňuje Michal Berg.

Obchodní galerii zbudoval a provozuje soukromý investor. Provozuje i podzemní parkoviště se 157 místy. Jeho část s 53 třemi místy zhruba za šedesát milionů korun vybudovalo město Vsetín.

O výnosy i náklady týkající se parkoviště se radnice podle smlouvy s firmou dělí poměrově podle velikosti parkovací plochy – na město připadá zhruba třetina, na provozovatele galerie zbylé dvě.

ODHADLI PŮL MILIONU, ZAPLATÍ VÍCE NEŽ DVOJNÁSOBEK

Vsetín si v rozpočtu na letošní rok rezervoval na pokrytí provozu parkoviště půl milionu korun. „Výnosy z parkovného se však očekávaly vyšší, od toho se odvíjela navržená částka,“ uvedla vedoucí finančního odboru vsetínské radnice Jana Matochová.

Informovala, že náklady jen za období od loňského listopadu do letošního března přesáhly 400 tisíc korun.

„Je zřejmé, že půl milionu nebude dostačující,“ vysvětlovala zastupitelům nutnost posílení rozpočtu o dalších 700 tisíc korun.

Na výtky opozičních zastupitelů pak reagoval vedoucí odboru správy majetku Dalibor Sedláček. Podle jeho slov se některé náklady týkající se parkoviště daří snižovat.

„Například poplatek OSA byl vyúčtován pouze za rok 2019. Pro letošek jsme jej už vyřadili jako zbytný,“ ujistil zastupitele.

Díky úpravě stávajících předpisů se podle něj sníží také personální náklady – na parkoviště už bude dohlížet jen jeden pracovník místo dosavadních dvou.

NA SMETANCE MÁ PLATIT ZÁKAZ STÁNÍ

K masivnějšímu využívání parkoviště ze strany motoristů má pak přispět lepší informovanost a také jiné nastavení možností parkování na celé přilehlé Smetanově ulici, která protíná centrum města.

„Je potřeba změnit současný režim zmatku. Parkoviště pod galerií by mělo sloužit právě pro Smetanovu ulici a blízké okolí. To co se nyní na „Smetance“ děje, je špatně,“ uvědomuje si starosta Vsetína Jiří Růžička.

Má plán, jak dostat auta ze Smetanovy ulice a přimět řidiče více využívat odstavných ploch pod galerií. Na „Smetance“ by podle starosty Růžičky měl platit zákaz státní, možný by byl tedy pouze nástup a výstup.

Pro zásobování by měl platit zvláštní režim. Radnice to hodlá projednat s provozovateli obchodů sídlících na Smetanově ulici.