Bez zaměření totiž nemůže být zpracována studie a projekt na jeho plánovanou rekonstrukci. „Musí být vypracován polohopis a výškopis. Po parku tak teď budou běhat geometři,“ uvedl starosta Jaroslav Kubín.

Některé asfaltové chodníky v parku jsou poškozeny kořenovými systémy vzrostlých stromů, které je zvedají a narušují. Problémy tak dělají nejen chodcům, ale také cyklistům. „Měly by přitom sloužit zároveň on-line bruslařům, což je v současné době zhola nemožné,“ dodal starosta.

Radnice se přitom o cestičky v parku stará. „V polovině roku jsme z nich nechali uklidit vydrolené kamínky. Během pár měsíců je ale znovu vše při starém,“ konstatoval místostarosta Alois Vychodil s tím, že zaměření je prvním krokem v přípravě celkové revitalizace parku.