„Naše nemocnice vybrala okolo sedmadvaceti milionů korun, které byly použity na provozní výdaje jako je elektřina, topení či strava,“ informovala mluvčí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Karla Havlíková.

Stejně jako v ostatních nemocnicích tam pacienti platí třicet korun za ošetření v odborných a specializovaných ambulancích a v lékárně. Devadesát korun stojí dospělé i děti návštěva pohotovosti. „Při hospitalizaci platí pacienti za den pobytu šedesát korun,“ vyčíslila mluvčí.

Nemocní ve věku do osmnácti a nad sedmdesát let mohou při úhradě poplatku za pobyt využít daru krajského úřadu. Stejně tak mohou učinit například pacienti ošetření na ambulancích.

„V loňském roce daroval krajský úřad pacientům na úhradu regulačních poplatků téměř patnáct milionů korun. Letos je v našem rozpočtu pro tyto účely vyčleněna částka osmnácti milionů,“ vyčíslil mluvčí úřadu Milan Plesar.

Kraj proplácí pacientům poplatky formou darovací smlouvy, a to i přes to, že se tento systém nelíbí ministerstvu vnitra. „V současné době je vedeno správní řízení. Pokud nám současný model někdo zakáže, budeme hledat jiné alternativy,“ podotkl Plesar.

Možnost proplácení poplatků využilo loni ve zlínské Baťově nemocnici více než sedmnáct tisíc pacientů. „Jednalo se o částku okolo šesti milionů korun,“ upřesnila mluvčí Havlíková.

Možnost proplacení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici nevyužila od Zlínského kraje například rodička dvojčat Šárka Hrubanová z Otrokovic. „Měsíční pobyt v porodnici mě na poplatcích vyšel na 1600 korun,“ uvedla.

Ve Vsetínské nemocnici vybrali v období leden až prosinec 2009 na regulačních poplatcích téměř deset milionů korun. „Tyto příjmy jsou součástí rozpočtu naší zdravotnické instituce a slouží k úhradám nákladů spojených s provozem,“ sdělila mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková. Kraj tam za pacienty uhradil dva miliony.

Valašskomeziříčská nemocnice vybrala vloni přes sedm milionů. Peníze byly také použity na provoz. „Jelikož naše zařízení nespravuje kraj, je jen jedna možnost, kdy pacient nemusí poplatek platit a to hmotná nouze. Té využilo v roce 2009 asi půl procenta pacientů,“ informoval mluvčí soukromé zdravotnické instituce Tomáš Želazko.

Částka vyšší než jedenáct milionů korun vybraná na poplatcích v roce 2009 v nemocnici v Uherském Hradišti byla použita na financování tamního nového pracoviště magnetické rezonance. „Otevřeli jsme ho 1. února letošního roku. Náklady činily 53 milionů,“ informoval mluvčí zdravotnické instituce Jan Hrdý. Zlínský kraj daroval uherskohradišťským pacientům bezmála čtyři miliony. „Jednalo se o více než dvacet tisíc darovacích smluv,“ upřesnil Hrdý.

V Kroměřížské nemocnici bylo loni na regulačních poplatcích vybráno přes deset milionů. „Od jejich hrazení byli v roce 2009 v téměř čtyř tisících případech pacienti osvobozeni,“ poznamenala mluvčí nemocnice Veronika Klímová.

V soukromé zlínské nemocnici Atlas částku vybranou za loňský rok na regulačních poplatcích tají. „Považujeme tuto informaci za interní,“ tlumočila názor vedení pracovnice sekretariátu Jana Frančáková. Získané finance prý byly použity na další rozvoj nemocnice, zejména pak na zlepšení přístrojového vybavení a podmínek pro pacienty.