„Zdravotní ústav v Ostravě zjišťoval koncentrace organických látek a benzenu,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Rostislav Frydrych.

Třídenní kampaň se zaměřila na tři lokality. „Místní část Juřinka a Mštěnovice, jež patří k sousední obci Lešná, reprezentovaly obydlené oblasti vystavené možným vlivům chemické továrny Deza,“ vysvětlil vedoucí odboru.

„Podlesí bylo vybráno jako plynofikovaná místní část, v níž byl sledován vliv lokálních topenišť na ovzduší v souvislosti s návratem obyvatel k používání méně kvalitních tuhých paliv.“

Závěrečná zpráva a hodnocení budou po zpracování výsledků k dispozici na internetových stránkách města a na odboru životního prostředí.